Tullio Pinelli

Writing

1975

Amici miei

- Story
1963

Osiem i pół

- Screenplay
1960

Słodkie życie

- Story