Nathan Lane

Acting

1994

Król Lew

- Timon (voice)