Masahiko Tsugawa

Acting

1954

Zarządca Sansho

- Young Zushiō