Maciej Borniński

Acting

1989

Dekalog, jeden

- ojciec Jacka