Katina Paxinou

Acting

1960

Rocco i jego bracia

- Rosaria Parondi