Henry Bergman

Acting

1931

Światła wielkiego miasta

- Mayor / Blind Girl's Downstairs Neighbor (uncredited)
1936

Dzisiejsze czasy

- Cafe Proprietor
1921

Brzdąc

- Professor Guido / Night Shelter Keeper (uncredited)

Directing

1936

Dzisiejsze czasy

- Assistant Director
1931

Światła wielkiego miasta

- Assistant Director