Gunnar Fischer

Camera

1957

Siódma pieczęć

- Director of Photography
1957

Tam, gdzie rosną poziomki

- Director of Photography