Charles D. Hall

Art

1936

Dzisiejsze czasy

- Settings
1931

Światła wielkiego miasta

- Set Decoration
1921

Brzdąc

- Art Direction