Celeste Holm

Acting

1950

Wszystko o Ewie

- Karen Richards