Brunello Rondi

Writing

1963

Osiem i pół

- Screenplay
1960

Słodkie życie

- Screenplay