Al Ernest Garcia

Acting

1931

Światła wielkiego miasta

- The Millionaire's Butler James
1936

Dzisiejsze czasy

- President of the Electro Steel Corp.

Production

1936

Dzisiejsze czasy

- Casting