Akiko Fujita

Sound

2021

Jujutsu Kaisen 0: The Movie

- Sound Director