Wizja świata, w którym maszyny kierują ziemią, a ludzie są ich zabawkami.
Jest jedynym dzieckiem, które wpadło w kłopoty, zanim się urodziło.
Człowiek jest najcieplejszym miejscem, by się ukryć.

Showing 1–24 of 27 results